Het ontstaan van natuurbad de Zandpol - Natuurbad de Zandpol

Ontstaan Natuurbad de Zandpol - Uit de oude doos

Winningsbedrijf nederland hielp mee aan bouw van zwembad.
De ontwikkeling van Schoonebeek is weer een belangerijke stap vooruitgegaan door de opening van het zwembad De Zandpol op zaterdag 4 juni jl. Het heeft wel geruime tijd geduurd voordat deze stap definitief was gezet. Reeds direct na de bevrijding werden door een aantal personen plannen gesmeed een zwembad op te richten. Door een inzameling van gelden kon indertijd zelfs al een stuk woeste grond worden aangekocht van bijna drie ha.

Het Winningsbedrijf Nederland (de „voorvader" van de N.A.M.) werd toen bereid gevonden deze grond zodanig uit te graven dat er een zwembad ontstond. Het gewonnen zand, ongeveer 40.000 kubieke meter, werd gebruikt voor de oliespoorlijn Schoonebeek—Nieuw-Amsterdam.

Wegens financiele moeilijkheden kon echter door de particuliere initiatiefnemers nooit verdere vorm aan het zwembad worden gegeven. Daar het zwembad juist ligt op de plaats waar de grenzen van vier gemeenten, te weten Schoonebeek, Sleen, Dalen en Emmen, samenkomen, riepen de vier gemeentebesturen een stichting in het leven voor de verdere afwerking en exploitatie van het zwembad.

Door de samenwerking van de Diensten der Gemeentewerken van de vier plaatsen is er nu een zwembad ontstaan, dat de toets der kritiek in alle opzichten kan weerstaan. Er is een modern gebouw verrezen, waarin zich o.a. wisselcabines voor dames en heren, jongens- en meisjeskleedkamers, toiletten en douches bevinden. Het zwembad zelf bestaat uit een kinderbad van ruim 1900 m2, een tussenbad van 2100 m2 en een bad voor geoefende zwemmers van 5100 m2. De watervoorziening geschiedt door actieve wellen.

Het bad is gelegen temidden van prachtig natuurschoon met veel recreatiegelegenheden. Het ligt in de bedoeling in de naaste omgeving mettertijd een camping in te richten. De bodem en ook de stranden zijn geheel van zuiver zand. Dat het bad in een grote behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit, dat bij de officieuze openstelling van het bad op 1.5 mei jl. reeds 2000 seizoen-abonnementen werden verkocht. Zaterdag 4 juni jl. geschiedde de officiele opening door de burgemeester van Schoonebeek, die werd ingeleid door de heer Zegering Hadders, wethouder van de gemeente Emmen. Na een luchtige speech van de burgemeester werden onder de tonen van het Wilhelmus, voortgebracht door de muziekvereniging De Bazuin uit Schoonebeek, de vlaggen van de vier gemeenten gehesen.

De Rijksconsulent voor Lichamelijke Opvoeding, de heer Raven, voerde hierna nog het woord. Hij wees er op, dat 60% van de Drentse jeugd de zwemkunst nog niet machtig is. Hij deed een beroep op de onderwijzers de schoolkinderen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen te leren zwemmen.

Door de zwemclub Naarden werden vervolgens zwem- en polodemonstraties gegeven. Bekende zwemsters, zoals Judith en Lenie de Nijs, Atie Voorbij, Tineke Lagerberg en Ada de Haan, alien kanshebbers voor de Olympische Spelen te Rome, waren aanwezig. Wij hebben versteld gestaan van de keiharde ti-aining die deze meisjes kregen van hun trainster, mevrouw Wil Bunschoten-van Breukelen. Mevrouw Bunsclioten vertelde ons, dat iedere morgen, weer of geen weer, om 7.00 uur wordt begonnen. Zelfs 4 juni hadden alle jongens en meisjes, voordat zij om half tien met de bus naar Schoonebeek vertrokken, eerst nog om 7.00 uur getraind.

Wij willen niet onvermeld laten, dat de zwemclub Naarden bij aankomst te Schoonebeek in het recreatiecentrum ,,de Boo" werd ontvangen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat De Zandpol zulks cracks zal opleveren als Naarden is er nu toch de gelegenheid voor de gehele bevolking om naar hartelust in een fraai bad te genieten van het water. En dat is een belangrijke stap voorwaarts.

Image
Image
Image
Image
Image

Over Zwembad de Zandpol

Recreeren in een van de schoonste plassen van Drenthe. Gratis entree en gratis parkeren en voorzien van alle faciliteiten. Het bad is openbaar dus altijd geopend.

foto2

Adres zwembad

Natuurbad de Zandpol
Middenweg 120
7844 KV Veenoord (Drenthe)

Telefoonnummer: 06-10005967
E-mail: zandpol50@gmail.com